Cijene

Sve cijene na stranicama web shop-a www.stiroporko.com izražene su u HRK i sadrže obračunatu zakonsku stopu PDV-a.

DP DESIGN zadržava pravo izmjene cijena pojedinih proizvoda, a istom će se pristupiti isključivo u slučaju značajnije promjene cijene od strane dobavljača. Cijene iskazane na ponudama koje se dostavljaju kupcima (na temelju njihovih narudžbi), ne mogu se mijenjati u roku važenja ponude i obvezujuće su za DP DESIGN kao Prodavatelja.